Project Description

Röntgen diffraktormetriai (XRD) mérés és elemzés

A röntgensugárzás mint az elektromágneses sugárzások közül a fénytől nagyobb energiájú sugárzás, az atomok elektronjain szóródik, ezáltal lehetővé teszi, hogy azok térbeli elhelyezkedését meghatározzuk. Diffrakciós módszerekkel sok olyan anyagi jellemzőt, tulajdonságot meg tudunk mérni, ami az atomok térbeli rendjével kapcsolatos. Röntgen diffrakcióval (XRD) meghatározható többek között ismeretlen anyagok kristályos összetevői, fémek maradó rugalmas feszültsége, amorf fémek kristályossági mértéke, egykristályok orientációja. A módszer roncsolásmentes, így a mért mintadarab a mérést követően bármikor felhasználható.