Új speciális, kiterjesztett linearitású vasmagok gyártástechnológiájának és minősítésének innovatív kutatás-fejlesztése

A projekt célkitűzése egy komplex vertikum megvalósítása az anyagtudományi kutatástól a félüzemi gyártóberendezések prototípus éstechnológia, valamint új termék prototípus fejlesztésig.

 

Kedvezményezett neve: Metalloexpert Szolgáltató Kft.

A támogatás összege millió vagy milliárd forintra kerekítve: 317 millió Ft

A támogatás mértéke (%-ban) 62,49%

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31. 

A projekt azonosító száma: KFI_16-1-2016-0079 

 

A projekt kutatás-fejlesztési tevékenységeinek eredményeképpen a következő új anyagtudományi eredményeket várjuk:

 1. Speciális ultraalcsony, kiterjesztett lineáris permabilitású lágymágneses tulajdonoságú anyag előállítási technológia
 2. Az 1. Pontban leírtakat megvalósító félüzemi prototípus gyártóberendezés
 3. Kiterjesztett lineáris permabilitású prototípus toroid mag család
 4. Mag lágymágneses tulajdonság minősítési technológia módszertan

A projekt tervezett eredményei az alábbi új piaci lehetőséget biztosítják:

 1. Különböző szélességű fémötvözet alapanyagok hőkezelésével speciális amorf-nanokristályos fém-fém kompozit szerkezet létrehozása
 2. Lehetővé válik a lágymágneses tulajdonságok egy nagyságrenddel pontosabban történő beállíthatósága az ultraalacsony tartományban
 3. Ultraalacsony permabilitási érték (5000›)
 4. Kiterjesztett linearitású szakasszal, mely lehetővé teszi az anyagcsalád elméleti lágymágneses tulajdonság határainak megközelítését

Ilyen eljárás és berendezés ismereteink szerint nem létezik Európában. Ezen anyagcsalád jelenleg még teljesen új, mindösszesen egy cég foglalkozik a világon hasonló anyagokkal. Ilyen kiterjesztett lineáris tulajdonságú anyagcsalád előállítása jelenleg nem létezik a piacon. Így a projekt elvárt eredményeiegyedülálló lehetőséget biztosítanak speciális technológiai és elektronikai alapanyagok és termékek gyártásra a jelenleginél jobb paraméterekkel és kisebb méretben.

A létrehozandó kiterjesztett linearitású és ultraalacsony permabilitású prototípus toroid mag számos alkalmazási területen tölthet be jelentős szerepet, hiszen ez elektronizálás a tömeg és méretcsökkentés a teljesítmény és jelelektronikában kiemelkedő jelentőségű.

A projekt számos hozzáadott értéket képvisel a közvetlen piaci lehetőségeken túl. A tervezett termékcsalád több olyan ipari szegmensnek is szolgálhat alapanyagként s félkész termékként, amelyeknek célja, hogy kényelmesen, biztonságosabban, olcsóbban, hatékonyabban lehessen a hétköznapi életet megvalósítani. Ilyen területek az autó, repülőgép, szórakoztató elektronikai ipar, teljesítmény és jelelektronikai ipar.

A projekt konkrét eredményei az elektronikai alapanyag, félkész és késztermék gyártás területen alkalmazhatóak, új nemzetközi piaci szegmensekbe való betörésre adnak lehetőséget.

A projekt újdonságeleme egy új kiterjesztett linearitású, ultraalacsony permabilitású anyagcsalád, mely jobb tulajdonságokkal bír a jelenleg piacon lévő hasonló technológiákhoz és anyagokhoz képest.

A lágymágneses toroid magokat használó ipari szereplők olyan elvárásokat támasztanak a magokkal szemben, amelyeknek a tervezett termékcsalád kiválóan meg tudna felelni. Méret és költséghatékony, de egyúttal növekvő teljesítményelvárások. Korábbi kutatásaink során kapcsolatba kerültünk kínai gyártókkal, akik közül volt, aki konkrétan érdeklődött a piaci terveinkről.

A projekt keretben a teljes vertikum elérést tűztük ki célul azaz:

 1. Új típusú anyaghőkezelési technológiai szint
 2. Új típusú prototípus félüzemi gyártóberendezés
 3. Új típusú toroid magcsalád

A projekt szellemi bázisát mind hazai, mind nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai tapasztalatú, valamint a témában és annak határterületein már komoly eredményeket elért szakembergárda biztosítja. A projekt fenntarthatósága kellően biztosítható a kifejlesztendő termékportfolió piaci relevanciája miatt. További fejlesztéseket is tervezünk, melyek a tokozási és csévélési területet érintik. Tervezzük továbbá hulladék anyagok felhasználási lehetőségeinek kutatását is.

A tudományos bizonytalanság nem túl magas, mivel saját és nemzetközi kutatás keretében már alapkutatási ismereteket szereztünk.